AMERİKAN SİLAH TEKNOLOJİSİ VE OSMANLI DEVLETİ

İzlence Formu

Ders Adı AMERİKAN SİLAH TEKNOLOJİSİ VE OSMANLI DEVLETİ Kod BITA2067
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. METİN ÜNVER

Dersin Amacı

Teknolojik gelişmelerinin silah üretiminde getirdiği yeni boyutun XIX. yüzyıl Amerika'sı ve teknolojik yeniliklerin transferi ve yayılmasının Osmanlı Devleti örneklerinde incelenmesi

İçerik

XIX. Yüzyılın başında doğan ve kısa sürede uluslar arası platformda üstünlüğünü kabul ettiren Amerikan silah teknolojisinin boyutları ve Osmanlı Devleti'nin askeri sahada gerçekleştirdiği yenileşme sürecine katkı ve etkileri

Öğrenme Çıktıları

Yazılı ölçme ve değerlendirme

Yeterlilik İlişkisi

Teorik

Kaynaklar

Ali İhsan Gencer, Ali Fuat Örenç, Metin Ünver, Türk-Amerikan Silah Ticareti Tarihi, İstanbul 2008. Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara 2001. Metin Ünver, "Teknolojik Gellişmelerin Işığında Osmanlı-Amerikan Silah Ticaretinin İlk Dönemi", Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), 53, Ankara 2013. .Jonathan A. Grant, Rulers, Guns and Trade in the Age of Imperialism, London 2007.David H. Finnie, Pioneers East. The Early American Experience in the Middle East, Cambridge, Massachusetts 1967.Jonathan A. Grant, "The Sword of the Sultan: Ottoman Arms Import, 1854-1914", The Journal of Military History, 66 (January 2002), s. 9-36. Edward A. Hull, Providence Tool Co. Military Arms, Florida 1979 (İkinci Baskı).Jashua L. Rosenbloom, "Anglo-American Technological Differences in Small Arms Manufacturing", Journal of Interdisciplinary History, 23/4, 1993, s. 683-968. Joseph Bradley, Gun for the Tsar. American Technology and the Small Arms Industry in Nineteenth-Century Russia, ıllinois 1990. David A. Hounshell, From the American System to Mass Production, 1800-1932: The Development of Manufacturing Technology in the United States, Baltimore 1985.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları yani yazılı sınav ve ödev hazırlama şeklinde uygulanacak ölçme ve değerlendirme öğrenciye konu hakimiyeti, dersten sonraki süreçte bilgisini yenileme becerisi ve sahip olduğu bilgiyi sistematik halde sunabilme yetkinliği gibi birçok bakımdan yüksek katkı sağlayacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.