MİMARLIK MİRASI

İzlence Formu

Ders Adı MİMARLIK MİRASI Kod BITA2013
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. DENİZ MAZLUM

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrenciye mimari miras kavramını tanıtmak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemli mimari mirası hakında bilgi vermek, bu mirakın korunması gerektiğini vurgulamak ve korumada karşılaşılan problemleri tanıtmaktır.

İçerik

Mimarlık mirası kavramı; bu mirasın bileşenleri; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarlık mirasının genel değerlendirmesi;mimarlık mirasının bozulmasına yol açan faktörler; UNESCO Dünya Mirası Listesi ve bu listede Türkiye’yi temsil eden yapılar; eğitim, bilim ve kültür yapılarının mimarlık mirası içindeki yeri; mimarlık mirasını koruma sorunları, mimarlık mirası yapılarının yeniden kullanım örnekleri; mimarlık mirasını tehdit eden sorunlar ve bu sorunların çözümü için geliştirilen koruma önlemleri.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin mimarlık mirası kavramını öğrenmiş ve bu mirası koruma konusunda bilinç kazanmış olması beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders zengin bir görsel malzeme eşliğinde anlatılacaktır.

Kaynaklar

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınevi, İstanbul, 2011. Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu- Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul, 2000. Erder, C., Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 2., 3., 4., 5., 6., 10., 12. ve 14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 1.,7.,8.,9. ve 11. maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.