ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ Kod BITA2010
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA KAÇAR

Dersin Amacı

Ortaçağ İslam Dünyası'nda bilim ve teknolojinin gelişimini anlatmaktır.

İçerik

İslam dünyasında bilimin doğuşu, Yunan, Hint, Çin biliminden çeviriler, İslam bilim kurumları ve bilim adamlarının yaşamları ve özellikle İslam bilim adamlarının matematik, astronomi, optik, tıp ve diğer bilimlere katkıları ve İslam bilimsel çalışmalarının Avrupa’ya geçişi ele alınacaktır. Aynı zamanda İslam dünyasında teknolojinin gelişimi, özellikle mekanik bilimin ve mekanik düzenlerin (örneğin su kaldırma teknolojisi, su saatleri, su değirmenleri vs) gelişimi ve teknolojiye katkıda bulunan bilim adamlarının (örnek: el-Cezeri, Benu Musa bin Şakir kardeşler) tanıtılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, yeni bir Dinin doğuşu ile bilim ve teknolojideki gelişmeler ve ortaya çıkan yeni yaklaşımların tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Görsel malzeme ile desteklenen sözlü ders anlatımı,

Kaynaklar

- Donald Hill, Gökyüzü ve Bilim Tarihi - İslam Bilim ve Teknolojisi, Boyut Yay. İstanbul 2010. - Jonathan Lyons, Hikmet Evi, Doğan Kitapçılık, İstanbul, Ocak 2012

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji dersi, Bilim tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2, 9, 10 ve 14. maddelerinde çok iyi, 3, 4, 8, 9,11 ve 12. maddelerinde iyi ve 5,6,7 ve 13. maddelerinde ise orta düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.