BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ I

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ I Kod BITA2034
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. YUSUF ALPEREN AYDIN

Dersin Amacı

Öğrenciyi akıcı bir biçimde Osmanlı Türkçesiyle yazılı kaynak metinleri okuyup anlayabilecek seviyeye getirmeyi; ifade edilen terim ve kavramları günümüz diline aktarabilme yeteneğini edindirmeyi amaçlar.

İçerik

Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, bu dönemde kullanılan alfabenin özellikleri ve harflerin yazılış biçimleri, Türkçe kelimelerin yazım kuralları; okuma-yazma çalışmaları.

Öğrenme Çıktıları

Osmanlıca okuma-yazmayı öğrenme, Osmanlıca sözlükleri tanıma ve kullanabilme, Osmanlı Türkçesine ait matbu metinleri okuyabilme ve anlamlandırabilme, bu kaynakları kullanarak ödev hazırlama.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler sınıf ortamında teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Öğrencinin özellikle eski harfli kitap, gazete ve dergileri okuyup anlayabilmesi için kelime bilgisini arttırıcı ödevler hazırlaması istenir.

Kaynaklar

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Sınıf Osmanlıca, Çantay Fotokopi Tarihî Eserlerden Seçilmiş Eski Metinler, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1964. Birinci Baskı. Faruk K. Timurtaş, Osmanlıca Grameri, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1964. Birinci baskı.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine yüksek düzeyde katkıda bulunmaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.