ESKİÇAĞDA BİLİM VE TEKNİK I

İzlence Formu

Ders Adı ESKİÇAĞDA BİLİM VE TEKNİK I Kod BITA1002
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GAYE ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ

Dersin Amacı

Bilimin doğuşundan Ortaçağa kadar geçen süre içinde değişik kültürlerdeki bilimsel gelişim sürecini inceleyerek, eskiçağ toplumlarının bugünkü bilimsel gelişmenin oluşmasındaki katkısını ve rolünü tanıtmaktır.

İçerik

Eski Mısır, Mezopotamya ve Yunan uygarlıklarında bilimlerin doğuşu, gelişimi, doğdukları toplum üzerindeki etkileri ve birbirleriyle etkileşimleri ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler, tarih-öncesi dönemden Ortaçağa kadar geçen süreçte, İlkçağ'ın büyük uygarlıklarından Eski Mısır, Mezopotamya ve Yunan uygarlıklarında bilimlerin doğuşu, gelişimi, içinde bulundukları toplum üzerindeki etkileri ve birbirleriyle etkileşimlerini öğreneceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü olarak sunulmakta; ayrıca görsel malzeme yardımıyla desteklenmekte ve kısa film gösterileriyle zenginleştirilmektedir.

Kaynaklar

1. George BASALLA, Teknolojinin Evrimi, TÜBİTAK 2. James MC CLELLAN-Harold DORN, Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, Arkadaş 3. Altay GÜNDÜZ, Mezopotamya ve Eski Mısır (Bilim, Teknoloji, Toplumsal Yapı ve Kültür), Büke 4. Georges IFRAH, Rakamların Evrensel Tarihi (ciltli), TÜBİTAK 5. J.G. LANDELS, Eski Yunan ve Roma?da Mühendislik, TÜBİTAK 6. Arif Müfid MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu 7. Stephen F. MASON, Bilimler Tarihi, T.C. Kültür Bakanlığı 8. İbrahim OKUR, Sumer Matematiği ve Sayıların Gizemi 9. Colin A. RONAN, Bilim Tarihi, TÜBİTAK 10. Aydın SAYILI, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Türk Tarih Kurumu 11. Zeki TEZ, Tekniğin Evrimi, Paragraf 12. Cemal YILDIRIM, Bilim Tarihi, Remzi

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, Bilim Tarihi lisans programı yeterliklerinden 1,2,3,5,6,9,14. maddelerde yüksek; 4,7,8,10,11., 12. maddelerde orta ve 13. maddede düşük düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.