BİLİM TARİHİNE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM TARİHİNE GİRİŞ Kod BITA1001
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MELTEM KOCAMAN

Dersin Amacı

Öğrencilere, bir bilim dalı olarak Bilim Tarihi hakkında genel bir bilgi verilerek dört yılık lisans eğitimine hazırlanması.

İçerik

Bilim nedir, tarih nedir, bilim tarihi nedir, bilim tarihi disiplini nasıl ortaya çıkmıştır, bilim tarihinin kapsamı nedir, bilim tarihine çağdaş yaklaşımlar nasıldır, diğer disiplinlerle ilişkisi nasıldır, Türkiye'de bilim tarihi nasıl başlamış ve gelişmiştir?

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin bilim tarihi disiplinin kapsamı ve konuları hakkında temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

- Yıldırım, C., BİLİM FELSEFESİ, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008. - Okasha, S., PHILOSOPHY OF SCIENCE, A Very Short Introduction, Oxford Uni. Press, 2002 - Jayapalan, N., HISTORIOGRAPHY, Atlantic Publishers & Dist, 2008. -Carr, E., TARİH NEDİR? (trans. by M.G. Gürtürk), İstanbul (any edition) Gil, T., Leopold Ranke, A COMPANION TO THE PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORIOGRAPHY, Ed: A. Tucker, Blackwell pub., 2009. - Gavroğlu, K., BİLİMLERİN GEÇMİŞİNDEN TARİH ÜRETMEK, İletişim yay., İstanbul, 2006. -Mauskopf, S.; Roland, A., The Historiography of Science and Technology, THE OXFORD HISTORY OF HISTORICAL WRITING, Vol:5, Oxford Uni. Press, 2011. - Sarton, G., BİLİM TARİHİNDE YÖNTEM, trans. by R.Demir, M.Dosay, Y.Unat, G. Can, Doruk yay. Ankara 1997. Kuhn, T., BİLİMSEL DEVRİMLERİN YAPISI (her hangi bir basımı) - Golinski, MAKING NATURAL KNOWLEDGE, the Uni. Of Chicago press, 2005 -Günergun, F., Adnan Adıvarın Bilim Tarihi Çalışmaları,OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, Vol:7, nr. 2, 2006, pp.13-53. -Günergun, F., İ.Ü. Bilim Tarihinin Kurumsallaşması: Araştırmalar ve Eğitim Programları (1984-2004), TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ: Türk Bilim Tarihi, Vol:2, nr: 4, İstanbul 2004, pp. 545-580.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,9,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 3,4,7,8,10. maddelerin orta; 5,6,13. maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.