GÜZEL SANATLAR 1

İzlence Formu

Ders Adı GÜZEL SANATLAR 1 Kod ODGS0001
Kredi 1 AKTS 1
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Okutman ELİF VULAŞ

Dersin Amacı

Sanatın binlerce yıl öncesinden günümüze değin uzanan bir ölçüde tanıtarak sanat tarihinin belli başlı dönemlerini, çeşitli ülke ekollerini ve geleneksel sanatlarımızın bazı dallarını bir arada aktarılır. Sanat nedir, nasıl doğmuştur? Bir günlük kullanım eşyası hangi nedenlerle belli bir estetik beğeniyle yaratılıyor, bir sanat yapıtına dönüşüyor? Bunlar hep sorulan, sürekli yanıt aranan sorulardır. Bu konuda çok çeşitli açıklama yapılabilir. Ama hepsi de sanatın yalnızca belirli yönlerini tanımlar. Bu dersin içiriğinde de dönem ve coğrafyalara göre verilen yanıtlar öğrencilere aktarılmaktadır.

İçerik

Sanatın binlerce yıl öncesinden günümüze değin uzanan bir ölçüde tanıtarak sanat tarihinin belli başlı dönemlerini, çeşitli ülke ekollerini ve geleneksel sanatlarımızın bazı dallarını bir arada aktarılır. Sanat nedir, nasıl doğmuştur? Bir günlük kullanım eşyası hangi nedenlerle belli bir estetik beğeniyle yaratılıyor, bir sanat yapıtına dönüşüyor? Bunlar hep sorulan, sürekli yanıt aranan sorulardır. Bu konuda çok çeşitli açıklama yapılabilir. Ama hepsi de sanatın yalnızca belirli yönlerini tanımlar. Bu dersin içeriğinde de dönem ve coğrafyalara göre verilen yanıtlar öğrencilere aktarılmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Güzel Sanatlar Kitapçığı ( basım 1999) E-öğren sistemindeki ders notları

Yeterlilik İlişkisi

Uzaktan eğitim (e-öğren)

Kaynaklar

Güzel Sanatlar Kitapçığı ( basım 1999) E-öğren sistemindeki ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.