MATEMATİK TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı MATEMATİK TARİHİ I Kod BITA1004
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÖZKAN DEĞER

Dersin Amacı

Eski uygarlıklarda matematiğin gelişimi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.

İçerik

Matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili literatür, eski uygarlıklarda (Sümer, Babil, Mısır, Yunanistan, Çin, Hindistan, Amerika, Afrika, vb.) matematiğin gelişimi ve bu uygarlıkların matematiğe katkıları, matematik tarihi çalışmalarıyla ilgili araştırma yöntemleri.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci eski uygarlıklarda matematiğin gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü sunulmakta, ayrıca görsel malzeme ve belgeler yardımıyla desteklenmektedir.

Kaynaklar

-Carl B. Boyer, Matematiğin Tarihi, çev. Saadet Bağçacı, Doruk Yayınları, 2015. -Florian Cajori, Matematik Tarihi, çev. Deniz İlalan, ODTÜ Yayıncılık, 2014. -Victor J. Katz, A History of Mathematics, 2nd edition, Addison Wesley, 1998. -George Gheverghese Joseph, The Crest of the Peacock: Non-European Roots of Mathematics, 3rd edition, Princeton University Press, 2010.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Program yeterliliklerine ders öğrenme çıktılarının katkıları 1, 4, 9 ve 12. maddeler için yüksek seviyede; 6 ve 11. maddeler için iyi seviyede; 2, 3, 5, 7, 8 ve 10. maddeler için orta seviyede ve 13 ve 14. maddeler için ise düşük seviyede katkısı vardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.