AVRUPA'DA BİLİM VE TEKNOLOJİ MİRASI

İzlence Formu

Ders Adı AVRUPA'DA BİLİM VE TEKNOLOJİ MİRASI Kod BITA1003
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞE FEZA GÜNERGUN

Dersin Amacı

Bu ders, Avrupa'da bilim ve teknoloji mirasını koruma çalışmalarını, kurulan bilim müze ve koleksiyonları öğrenciye tanıtarak, öğrencide bilim ve teknoloji mirasının koruma bilincini oluşturmaktır.

İçerik

Rönesans'ta doğa incelemelerine yöneliş Avrupa'da doğa tarihi koleksiyonlarının oluşma sürecini başlatmıştır. İzleyen yüzyıllarda bilim ve teknolojideki gelişmeler, matematiksel bilimlerde (matematik, fizik astronomi) ve uygulamalı bilimlerde (kimya, tıp vd.) çok asyıda eser, alet ve malzeme üretilmiştir. Bilim ve teknoloji mirasının temelini teşkil eden bu malzemenin sınıflandırılması, korunması ve tanıtılması ondokuzuncu yüzyıllardan itibaren müzelerde gerçekleştirilmiştir. Sanayi devrimi öncesi atölyeleri ve devrim sonrası kurulan fabrikalar da teknoloji mirasının başlıca öğeleridir. Bu malzemeyi koruma bilinci ve politikası Avrupa'da yerleşmiş olup, bu malzeme bilim tarihi eğitiminin bir parçası haline gelmiştir. Bu derste, Çeşitli dünya ülkelerinde bilim ve teknoloji tarihi müzelerinin onyedinci yüzyıldan itibaren kuruluşu ve gelişmesi, bu müzelerin kuruluş ve gelişmesinde şahısların ve devletin rolü, bu müzelerdeki koleksiyonlardan parçalar ve bunların bilim tarihi açısından önemi, bilim ve teknoloji tarihi müzelerinin oluşturulmasındaki faktörler ve yapılabilecek çalışmalar ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenciler, Avrupa'da bilim ve teknoloji mirasını koruma çalışmalarını, kurulan bilim müze ve koleksiyonlarını tanıyacak ve bilim ve teknoloji mirasını koruma bilincine kavuşacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü ve Powerpoint olarak sunulmakta; ayrıca görsel malzeme ve belgeler yardımıyla desteklenmektedir.

Kaynaklar

Kaynaklar derste verilecektir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,3,5,6,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 4,10. maddelerin orta; 7,8,13. maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.