BİTKİSEL KÖKENLİ ZEHİRLER VE TAYİN YÖNTEMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİSEL KÖKENLİ ZEHİRLER VE TAYİN YÖNTEMLERİ Kod FEBI9064
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP TÜRKMEN

Dersin Amacı

Bu ders, bitkisel zehirlerin toksik bileşenlerini tanımlamayı, kimyasal yapıları yönünden farklılıkları ortaya koymayı kapsamaktadır. Amaç, adli olgularda en sık karşılaşılan bitkisel zehirleri ve nasıl ortaya çıkarıldığını ortaya koymaktır. Fen Bilimleri ABD’da Doktora eğitim alan öğrencilere, ayrıca bu ders kapsamında bitkisel zehirlenme olgularının analizlerinde kullanılan reaktifler ve analitik yöntemler ile birlikte bu alandaki yenilikçi yaklaşımların da öğretilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Bu ders, bitkisel zehirlerin toksik bileşenlerini tanımlamayı, kimyasal yapıları yönünden farklılıkları ortaya koymayı kapsamaktadır. Hedeflenen adli olgularda en sık karşılaşılan bitkisel zehirleri ve nasıl ortaya çıkarıldığını ortaya koymaktır.

Öğrenme Çıktıları

Fen Bilimleri ABD’da Doktora eğitim alan öğrencilere, ayrıca bu ders kapsamında bitkisel zehirlenme olgularının analizlerinde kullanılan reaktifler ve analitik yöntemler ile birlikte bu alandaki yenilikçi yaklaşımların da öğretilmesi hedeflenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorikte anlatılan konuların, laboratuarın el verdiği ölçüde çeşitli örnekler ile pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli bilimlerin multidisipliner yapısı içerisinde bu dersin yeri ve önemi pekiştirilecektir. Teorikte anlatılan konuların, laboratuarın el verdiği ölçüde çeşitli örnekler ile pekiştirilmesi sağlanacaktır. Lisans üstü eğitim alan öğrenci bu ders içeriğinin de katkısıyla yapmayı planladığı deneysel çalışmalara yön verebilecek ve gerekli analitik yöntemlerin adli bilimlerdeki kullanımını genel bir bakış açısı ile irdeleyecektir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.