DNA DELİLLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İzlence Formu

Ders Adı DNA DELİLLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Kod FEBI7068
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÖZLEM BÜLBÜL

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere; olay yerinden gelen biyolojik deliin DNa teknolojileri kullanılarak kimliklendirilmesi ve değerlendirilmesini amaçlar.

İçerik

Bu kurs adli genetik laboratuvarında rutin olarak kullanılan hücreden DNA izolasyonu, PCR, elektroforetik ayrım, sakansların tanımlanması, analizi ve data yorumlamayı içerir.

Öğrenme Çıktıları

Kurs sonunda öğrenciler herhangi bir biyolojik delili adli genetik laboratuvarında analizini ve değerlendirilmesini öğrenecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik, tartışma ve uygulama

Kaynaklar

Goodwin W., Linacre A., Hadi S., An Introduction to Forensic Genetics, John Wiley &Sons Ltd, 2007, ISBN (PB): 9780470010266 2. Saferstein R. Criminalistics, An Introduction to Forensic Science, Prentice Hall College Div; 8th edition (6/18/2003) ISBN: 0131118528 3. John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528 4. William S. Klug, Michael R. Cummings, Concepts of Genetics, 6th Edition, Prentice Hall, 2000, ISBN: 0-13-081626-4 5. Stuart H. James, Jon J. Nordby Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, CRC Press; 2nd edition (2/4/2005) ISBN: 0849327474

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin çıktılarının program yeterliliklerine katkısı 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20 için yüksek düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.