PENOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı PENOLOJİ Kod SOBI7076
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi YUSUF TUNÇ DEMİRCAN

Dersin Amacı

Tarihsel süreçte ve günümüzde suçluların ıslah ve infazına dair kurumnsal ve sistemsel yaklaşımları aktarmayı amaçlamaktadır.

İçerik

Tarihsel süreçte ve günümüzde suçluların ıslah ve infazına dair kurumnsal ve sistemsel yaklaşımları içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu ders ceza infaz kurumları, infaz sistemleri ve alternatif cezalandırma sistemlerinin hem Türkiye hem de Dünya’daki geçmiş ve güncel durumuna yoğunlaşmaktadır. Dersin konu başlıkları arasında ceza infaz kurumlarının kökenlerine ilişkin tarihsel bir değerlendirme, modern cezalandırma sistemleri ile ilgili mevcut literatür ve infaz programlarında mevcut eğilim ve sorunlar yer almaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

Klasik ders anlatımı

Kaynaklar

H.L.A. Hart., Punishment and Responsibility, Essays in the Philosophy of Law (New York: Oxford University Press, 1968). Qadri S. M. A., Ahmad Siddique's Criminology & Penology, 6th Edition (Ahmedabad: Eastern Book Company, 2009). (2015)Westview Press Sutherland and Cressy. Principles of Criminology (Chicago: Lippincott press, 1960) . Tierney John., Criminology: Theory & Context, 2nd Edition (Chennai: Longman, 2005). Nv Paranjape, Criminology & Penology with Victimology, 16th edition, Central Law Publications, 2014.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

-Öğrenciler ceza infaz kurumlarının kökenleri ve cezalandırma felsefesinin çeşitli ""dönemleri"" hakkında tarihi bir perspektif kazanacaklardır. -Öğrenciler,,özel ihtiyaçları olan mahkûmlar, idam cezası, tedavi programları ve reform önerileri ilgili güncel konuları öğrenebileceklerdir. -Öğrenciler, ıslah ve infaz kurumlarla ilgili mevcut konuları eleştirel düşünme ve analiz etme becerisini kazanacaklardır. -Öğrenciler, ceza infaz ve ıslah kurumlarındaki erkek, kadın ve çocuk tutuklu ve hükümlülerin deneyimleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceleyeceklerdir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.