YABANCI DİL I

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİL I Kod ODYD0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. NALAN TUR

Dersin Amacı

a) Konuşulanı İngilizce olarak anlayabilmeleri, b) İngilizce metinleri okuyup anlayabilmelerini, c) Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü şekilde İngilizce olarak anlatabilmelerini, d) Hedef kelimeleri uygun durumlarda kullanabilmelerini sağlamaktır.

İçerik

Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi.

Öğrenme Çıktıları

1. Başlangıç düzeyindeki ingilizce metinleri okuyup anlayabilme. 2. Bu metinlerle ilgili soruları yanıtlayabilme 3. Metin içinde yeni geçen önemli sözcüklerle cümleler üretebilme 4. Öğrencinin çevresi ve yakın çevresi hakkında konuşabilmesini sağlama 5. Çeşitli durumlarda (sokak, restaurant, otel, istasyon) gereken konuşma kalıplarını verebilme

Yeterlilik İlişkisi

İletişimsel yöntem

Kaynaklar

Uzaktan Eğitim E-book (sistemden indirilebilir).

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yabancı dil dersi dünyaya açılan bir kapı oluşturduğundan her alan için gerekli bir derstir. Bu bakımdan Yabancı Dil (İngilizce) dersi tüm bireylerin eğitiminde oldukça önemlidir. Uluslararası bir dil olan İngilizce ile eğitimleri sırasında ve ilerideki yaşamlarında hem iş hayatında hem dünyada olup biteni doğru şekilde anlamak adına da önemlidir. Lisanüstü eğitimde İngilizce kaynaklardan yararlanabilmeyi de sağlayan İngilizce, aynı zamanda günlük hayatta yaşamını devam ettirebilecek derecede kendini ifade edebilmek, İngilizce gazete dergi gibi yazıları okuyup anlayabilmek, kişilerle diyalog kurabilmek anlaşabilmek için tüm hayat boyunca önemini koruyacak bir derstir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.