SOSYOLOJİ TARİHİ II ( PARALEL )

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİ TARİHİ II ( PARALEL ) Kod SOSY2103
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi RIDVAN TURHAN

Dersin Amacı

Sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimini, klasik sosyolojik teorilerini öğretmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Bir bilim olarak sosyolojinin doğuşu ve gelişimi.

Öğrenme Çıktıları

Modern toplumun bilimi olarak sosyoloji hakkında fikir sahibi olunması.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri; Kırmızı Yayınları, 2017; Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı, 2010; Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Bilgesu Yayınları, 2011; Max Weber, Sosyoloji Yazıları, İletişim Yayınları, 2006; Stephen Kalberg, Weber'i Anlamak, Lotus Yayınları, 2009; Friedrich H. Tenbruck, The Problem of Thematic Unity in the Works of Max Weber, British Journal of Sociology, Vol. 31, No: 3, 1980, pp. 316-351; Emile Durkheim, Sosyolojik Metodun Kuralları, Sosyal Yayınları, 1994; Emile Durkheim, İntihar, Cem Yayınevi, 2002; Emile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, Ataç Yayınları, 2005; Edward Tiryakian, "Emile Durkheim", Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi içinde (Ed. Tom Bottomore-Robert Nisbet), Kırmızı Yayınları, 2014; Jacgues Coenen-Huther, Durkheim'ı Anlamak, İletişim Yayınları, 2013; Anthony Giddens, The 'Individual' in the Writings of Emile Durkheim, European Journal of Sociology, Vol. 12, No: 2, 1971, pp. 210-228.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Modern toplumun bilimi olarak sosyoloji hakkında fikir sahibi olunması.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.