SOSYOLOJİYE GİRİŞ II ( PARALEL )

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİYE GİRİŞ II ( PARALEL ) Kod SOSY1060
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SEDA GÜVEN

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; • sosyolojinin temel kavramlarını öğrenecek • sosyolojik bakış açısı geliştirebilecek •sosyolojinin konusunu ve günümüzde sosyologların ilgilendikleri temel sosyolojik konuları bilebilecek • kendi toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; • toplumsal yaşamı daha iyi anlayabilecektir.

İçerik

Derste sosyolojinin temel kuram ve kavramları ele alınmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Sosyoloji (Anthony Giddens); Değişen Dünyada Sosyoloji (Veysel Bozkurt)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.