TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ I (PARALEL)

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ I (PARALEL) Kod SOSY3101
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET ALİ AKYURT

Dersin Amacı

Sosyolojinin Osmanlı’da ele alınış biçimleri, hedefleri açıklanarak Cumhuriyet dönemine bıraktığı mirasın ve siyasi dönemler çerçevesinde ele aldığı konuların öne çıkan isimler üzerinden açıklanması amaçlanmaktadır.

İçerik

Sosyolojinin Türkiye’ye giriş koşulları, akademik bir disiplin haline gelişi Osmanlı ve Türkiye modernleşmesi süreçlerine paralel olarak gelişmesi.

Öğrenme Çıktıları

Türk sosyolojisindeki isimler ve eserler üzerinden Türk toplum düşüncesinin gelişiminin kavranması

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Sezer, B. (1989). Türk Sosyologları ve Eserleri I. Sosyoloji Dergisi, 3(1) içinde "Giriş", s. 1–43 [43] Koçi Bey. (1972). Koçi Bey Risalesi. (Z. Danışman, Ed.). İstanbul: MEB - Devlet Kitapları içinde "[IV. Murat - Son Kısım]", s. 66-87 [22] Ülken, H. Z. (2017). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (13. baskı). Türki̇ye İş Bankasi Kültür Yayinlari içinde "Yeni Osmanlılar ve Tanzimat İdeolojileri" (s. 56-64) [9] Mardin, Ş. (2015). Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (12. baskı). İleti̇şi̇m Yayinlari içinde "Yeni Osmanlılar", 17-94 [78] Kabakcı, E. (2014). Bir Yeniden Yorumlama Örneği: Ahmed Rıza’nın “Pozitivizm”i. Sosyoloji Dergisi, (28), 27–71 [45] Sezer, B. (1989). Türk Sosyologları ve Eserleri I. Sosyoloji Dergisi, 3(1), 43–96.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.