SOSYOLOJİYE GİRİŞ I (PARELEL)

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİYE GİRİŞ I (PARELEL) Kod SOSY1047
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SEDA GÜVEN

Dersin Amacı

Sosyolojinin temel kuramlarına ve kavramlarına; temel toplumsal süreçlere, yapılara ve modellere; birey toplum ilişkisinin temel özelliklerine; bireyin toplumsallaşma sürecine ve bu süreçte etkili toplumsal aile, eğitim gibi kurumlara giriş niteliğindedir. Belirtilen bu konular dünyadan ve Türkiye?den verilecek olan örnekler çerçevesinde işlenecektir

İçerik

Derste sosyolojinin temel kuram ve kavramları ele alınmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; sosyolojinin temel kavramlarını öğrenecek sosyolojik bakış açısı geliştirebilecek sosyolojinin konusunu ve günümüzde sosyologların ilgilendikleri temel sosyolojik konuları bilebilecek kendi toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; toplumsal yaşamı daha iyi anlayabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Derste aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılacaktır. Ders içeriğinde ders içeriğindeki ön hazırlık/okumalar kısmında belirtilen kaynakların dersten önce okunarak derse gelinmesi gerekmektedir. Ders Kitabı: Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji (Temeller, Kavramlar Kurumlar), Ekin Kitabevi Yayınevi, 2011.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencinin alanıyla ilgili kuramsal bilgiyi gündelik hayata aktarabilmesine katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.