EPİGENETİK VE ADLİ BİLİMLERDEKİ UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı EPİGENETİK VE ADLİ BİLİMLERDEKİ UYGULAMALARI Kod FEBI9063
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SELDA MERCAN

Dersin Amacı

Doğrudan ve dolaylı olarak gen ifadesinde değişikliğe sebep olan epigenetik mekanizmaların etkileri ve adli bilimlerde kullanılabilirliğini, bireysel ve dış etkenlerin epigenetik değişikliklerdeki etkisini, son yıllarda epigenetiğin adli vaka aydınlatmak için ne şekilde kullanıldığını kapsamaktadır.

İçerik

Doğrudan ve dolaylı olarak gen ifadesinde değişikliğe sebep olan epigenetik mekanizmaların etkileri ve adli bilimlerde kullanılabilirliğini, bireysel ve dış etkenlerin epigenetik değişikliklerdeki etkisini, son yıllarda epigenetiğin adli vaka aydınlatmak için ne şekilde kullanıldığını kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Epigenetik değişikliklerin geri dönüşümlü olabileceğini, DNA baz dizininde bir değişiklik meydana getirmediğini kavramak; transkripsiyon esnasında meydana gelen değişimlerin bireyler arası farklılıktaki ve hastalık mekanizmasındaki önemini anlamak; adli bilimlerde epigenetik değişikliklerin ne ölçüde önemli olduğunu, tanımlama ve ölçme yöntemlerinin neler olduğunu öğrenmek; çevre, yaşam alışkanlığı, yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin epigenetik mekanizmalardaki etkisini örnekler ışığında algılamaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Şekiller ve şematik anlatım eşliğinde anlatılan teorik bilgiden, bilimsel yayınların ve çalışmaların tartışılması ve değerlendirilmesinden oluşacaktır. Derste sunum yapılacak ve öğrenciye bilimsel makale örnekleri sunulacaktır.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.