KRİMİNALİSTİK (TEORİK)

İzlence Formu

Ders Adı KRİMİNALİSTİK (TEORİK) Kod FEBI0003-B
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MÜNEVVER AÇIKKOL

Dersin Amacı

Adli olgularda,olay yerindeki fiziksel deliilerin incelenmesinde kullanılan tekniklerle ilgili temel bilgilerin aktarımının sağlanması

İçerik

Fiziksel Deliller,Fiziksel Delillerin Toplanması ve Dokümantasyonu,Organik-İnorganik Analiz,Toprak Analizi,Saç, Kıl ve Boya Analizi,Ateşli Silahlar,Adli Belge İncelemesi,Adli Bilimlerde DNA Teknolojilerinin Kullanımı,Parmak ve Ayak İzi İncelemesi,Adli Bilimlerde Gıda Zehirlenmeleri,Adli Toksikoloji,Adli Belge İncelemesi.

Öğrenme Çıktıları

Dersler sona erdiğinde öğrencinin adli delillerin toplanması, incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgileri almış olması ve bu bilgileri kullanarak karşılaşabileceği olguları çözmesi beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik , interaktif anlatım

Kaynaklar

KRİMİNALİSTİK DERSİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR 1. Fisher, B.A.J. (2004). Techniques of Crime Scene Investigation. 7th ed., pp.28-29, CRC Press, New York. 2. James, H.S., Nordby, J.J. (2003). Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, pp. 8, CRC Press, Florida. 3. Rudin, N., Inman, K. (2002.) An Introduction to Forensic DNA Analysis, 2nd. Ed., pp. 33-35, CRC Press LLC, Florida. 4. European Crime Scene Examiners Basic Course Handbook, 4-22 March 2002, The National Training Centre, Durham, England. 5. Saferstein, R. (2004). Criminalistics: An introduction to forensic science, 8th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 6. Max m. HouckandJay a. Siegel (2006). Fundamentals of ForensicSciences, ElsevierAcademicPressPublication 7. John M. Butler (2010). Fundamentals of Forensic DNA TYpingElsevierAcademicPressPublication KRİMİNALİSTİK ATEŞLİ SİLAHLAR DERSİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR 1. Identification of gunshotresidue: a criticalrewiev ,Romolo FS, Margot P, ForensicSci. Int. 119 (‘001) 195-211 2. Adli Balistik, H. B. Üner, İ. Çakır, 2007, İstanbul, Arıkan Basım Yayın Ltd. Şti, 3. MoleGun – An UnusualFirearm, A Case Note, H. B. Üner, S. S. Gürpınar, İ. Çakır, ForensicScience International, 2001; 118(1): 83-85 4. SomeSamples of Weaponsand Instruments Used as Weapon in Criminal, Offensesin Turkey, H. B. Üner, M. Gökdoğan, H. Çakan, ForensicScience International, 2003; 132(2):113-116 5. GunshotResidues of BlankFiringPistols, H.B. Üner, A. Özaslan, TraceelementsandElectrolytes 2005; 22(4):268-271 6. Geliştirilmiş Griess Testi ile Atış Uzaklığı Tayini, H.B. Üner, S. Atasoy, Adli Tıp Dergisi, 1993; (1-4): 97-104 7. Ateşli Silah Artıkları, H.B. Üner, Adli Tıp Dergisi, 1993; (1-4): 83-89 8. Giysiden Atış Mesafesi Tayininde Kullanılan Yöntemler, H.B. Üner, Adli Tıp Dergisi, 1996; 12 (1-4): 139-152 9. Av Tüfeği Şok Derecesinin Saçma Dağılımına Etkisi, H.B. Üner, C. Uysal, Ö. Kurtaş, B. Şam, Adli Tıp Dergisi, 1996; 12 (1-4): 127-133 KRİMİNALİSTİK BELGE İNCELEME DERSİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR 1. Adli bilimlerde el yazısı ve imza incelemeleri, Ed. Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli belge inceleme derneği seminer serisi -2 , 1.Bası haziran 2007 2. Scienteficexamination of questioneddocuments, Hilton O, CRC Press LLC, 2000 N:W: CorporateBlvd. Boca Raton, Florida 33431, (Washington DC,CRCpress 1993) 3. El yazısı ve imza incelemelerinde kesişen çizgilerin yazılma sırasının belirlenmesi, Nurcan Hamzaoğlu, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Sosyal bilimler ABD Doktora Tezi 2006 İstanbul KRİMİNALİSTİK ADLİ BİLİMLERDE GIDA ZEHİRLENMESİ DERSİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR 1. Kiraz N.(2011).Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı (Editör Yardımcıları Samastı M, Aygün G) Cilt:I,IIİ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları İstanbul. 2. Bilgehan, H. (2003), Klinik Mikrobiyolojik Tanı. 3. baskı, s.73-80,305-484, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 3. Ang, Ö. (2011). Adli Mikrobiyoloji.Ö.Ang(Editör)H.Çakan,B.Kocazeybek, M.A.KüçükerS.Sarıbaş,E.Polat, ,M.Aslan(Çevirenler).Edt. B.Budowle , M.R. Wılson, J. P. Burans, R. G. Breeze, Mark R. Wilson,R..Chakraborty..Nobel Kitapevleri, İstanbul. 4. Pichhardt K. (1997) Gıda Mikrobiyolojisi, s. 1-14, Literatür Yayınları, İstanbul, 5. Türk Gıda Kodeksi 2010. ResmiGazete, Sayı 27456. MikrobiyolojikKriterlerTebliği (No: 2009/68). 6. Türk Ceza Kanunu. Kanun Numarası: 5237, Kabul Tarihi: 12.10.2004, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25611. 7. Zehirlenme Bildirimleri. Genelge No: 2009/29, Genelge Tarihi: 24.04.2009. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daimi Genelgesi. 8. ICMSF (1996) Microorganisms in Foods 5. MicrobilogicalSpecifications of foodpathogens. International Commission on MicrobiologicalSpecificationsforFoods (ICMSF), London: BlackieAcademicand Professional.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.