TIBBİ UYGULAMA HATALARI VE BİLİRKİŞİLİK

İzlence Formu

Ders Adı TIBBİ UYGULAMA HATALARI VE BİLİRKİŞİLİK Kod TPBI9009
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FARUK AŞICIOĞLU

Dersin Amacı

Bu derste; Tıbbi uygulama hataları kavramı, tıbbi uuygulama hataları ve komplikasyon ayrımının nasıl yapılacağı, konu ile ilgili bilirkişilik kurumlarının çalışma prensipleri ve CMK kapsamında bilimsel mütalaa ve çapraz sorgu uygulamalarından tıbbi uygulama hataları iddialarının araştırılmasında nasıl yararlanılacağının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, Bilirkişilik konuları ve çalışma prensipleri

Öğrenme Çıktıları

Bu derste; Tıbbi uygulama hataları karvramı, hasta-hekim hakları, hasta güvenliği, aydınlatılmış onam alma becerisi, tıbbi, standartlar kavramlarını bilir, bu konuda güncel gelişmeleri, ulusal ve uluslararası dayanakları nasıl takip edeceğini bilir, Dünyada ve Türkiye'de uygulanan tıbbi uygulama hataları ile ilgili yargılama süreçleri ile ilgili sistem farklılıklarını bilir, tıbbi uygulama hataları iddiaları ile ilgili mesleki, idari, hukuki ve cezai soruşturma süreçlerini bilir, konu ile ilgili bilirkişi raporlarının nasıl temin edileceğini ve nasıl değerlendirileceğini bilir, bir iddia karşısında proaktif değerlendirme yapabilir.

Yeterlilik İlişkisi

-Öğretim üyesi anlatımı -Ödev -Yapılandırılmış olgu sunumu

Kaynaklar

-Aşçıoğlu Ç. Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan sorumluluklar. Ankara, 1993-Koç S., Yorulmaz C.Hekimin Yasal Sorumlulukları, Adli Tıp Cilt 1. Ed. Soysal Z., Çakalır C. İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1999:45-59 -Yorulmaz, C. Kır, Z. Ketenci, Ç., Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik. İçinde: Çetin G, Yorulmaz, C, editörler. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. İstanbul (2006)- Hakeri H. Tıp Hukuku. Seçkin Yayıncılık. Ankara, 2007. -Yorulmaz AC. İstanbul Tabip Odasına Yansıyan Hekim Hatası İddiası Bulunan Olguların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul, 2005.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.