KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı KAN LEKESİ MODEL ANALİZİ Kod TPBI9018
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FARUK AŞICIOĞLU

Dersin Amacı

Olay yerinde en fazla bulunan kan lekesi modellerinin dayandığı temel prensipler ve yöntemlerin öğrenilmesi.

İçerik

Kan Lekesi Model Analizi ile ilgili genel bilgi, tarihçe, uygulama alanı, dayandığı temel ilkeler, matematik ve fizik kurallar, leke sınıflandırması, olgu çalışmasını içerir.

Öğrenme Çıktıları

Konu hakkında temel bilgisi olur, disiplinin uygulama alanlarını hangi vakalarda yararlı olacağını bilir, bu konuda hazırlanan bir raporu değerlendirebilir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik anlatım, seminer.

Kaynaklar

Kan Lekesi Model Analizi-Beta Yayınevi-İstanbul

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yeterliliklere olan katkı tablo üzerinde gösterilmiştir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.