KLİNİK VE POSTMORTEM TOKSİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı KLİNİK VE POSTMORTEM TOKSİKOLOJİ Kod TPBI9006
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÜMİT NACİ GÜNDOĞMUŞ

Dersin Amacı

Adli bilimler kapsamında klinik ve post mortem toksikolojik bulguların değerlendirilmesi

İçerik

Klinik ve post mortem toksikolojinin anahatları

Öğrenme Çıktıları

Adli bilimler kapsamında klinik ve postmortem toksikolojide amaca yönelik yorumlama yetisi

Yeterlilik İlişkisi

Frontal öğretim İnteraktif öğretim

Kaynaklar

Gloxhuber HC. Toxicologie. Verlag Stutgart Mew York. Loomis,T.A. Essentials of Toxicology, Lea-Febiger, Philadelphia

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.