ADLİ BİLİMLERDE BESİN MİKROBİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLERDE BESİN MİKROBİYOLOJİSİ Kod TPBI9010
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HÜSEYİN ÇAKAN

Dersin Amacı

Ders Konusu: Besin zehirlenmelerine neden olacak mikroorganizmaların neler olduğunu ve bunların adli olgulardaki değerlendirmelerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını irdelemekle beraber her türlü gıda ve ürünlerinin mikrobiyolojik yönden araştırılmasında bakış acısı kazandırmaktır. Ayrıca hijyen indeksi bazı mikroorganizmaların neler olduğunu anlatmak ve gıda ile ilgili mevcut tüzük yönetmeliklerle ulusal ve uluslar arası standartları değerlendirmektir.

İçerik

Besin zehirlenmesine sebep olan mikrorganizmaların genel özelliklerini,bunların adli olgulardaki durumları,Besin zehirlenmesi incelenmesindeki metod ve yöntemler,Olay yerinden alınan örneklerin değerlendirilmesi,Adli bilimlerde besin ile ilgili kanun ve yönetmelikler gibi pek çok önemli konulara da değinilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Adli bilimler alanında Besin (Gıda) mikrobiyolojisini nasıl kullanacağını bilir.Kriminal amaçlı nasıl faydalanacağını ifade edebilir.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal anlatım, ödev hazırlama -tartışma ve değerlendirme. Öğrenciler, Adli bilimlerde Besin Mikrobiyoloji'sinin adli olaylarda kullanımı ile ilgili ödev hazırlayacaklar. Bu olaylar derste tartışılacak böylece teoride öğrendiklerini olgular üzerinde değerlendirebileceklerdir. Söz konusu ödevi hazırlarken, bilimsel literatür taramalarını internet üzerinden, bilimsel dergilerden ve diğer benzeri kaynaklardan gerçekleştireceklerdir.

Kaynaklar

1.Bilgehan, H. (2003), Klinik Mikrobiyolojik Tanı. 3. baskı, s.73-80,305-484, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 2.Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., Krieg, N.R. (1993), Microbiology:Concepts and Applications. first ed. pp.155-258,455-470,780,783, M.C.Graw Hill Book Company, Newyork. 3.Tamer, Ü., Uçar, F., Ünver, E., Karaboz, İ., Bursalıoğlu, M., Oğultekin, R. (1986), 3 ve 4 sınıf Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu, 2.baskı, s.26-125, E.Ü.Fen Fak. Teksirler serisi, no:55, Ege Ünv. Basımevi, İzmir. 4.Pichhardt K. (1997) Gıda Mikrobiyolojisi, s. 1-14, Literatür Yayınları, İstanbul, 5. Türk Gıda Kodeksi 2010. Resmi Gazete, Sayı 27456. Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (No: 2009/68). 6. Türk Ceza Kanunu. Kanun Numarası: 5237, Kabul Tarihi: 12.10.2004, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25611. 7. Zehirlenme Bildirimleri. Genelge No: 2009/29, Genelge Tarihi: 24.04.2009. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daimi Genelgesi. 8. ICMSF (1996) Microorganisms in Foods 5. Microbilogical Specifications of food pathogens. International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), London: Blackie Academic and Professional.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Her türlü gıda ve ürünlerinin mikrobiyolojik yönden araştırılmasında bakış acısı kazandırmaktır. Kriminal bir olayın aydınlatılması sürecinde nasıl kullanılması gerektiğinin tamamlanması açısından olumlu bir katkı sağlayacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.