ADLİ PATOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ PATOLOJİ Kod TPBI9011
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÖKHAN ERSOY

Dersin Amacı

Adli patoloji ve adli moleküler patoloji konularında bilgilendirme.

İçerik

Adli Tıp, Patoloji ve Moleküler patoloji

Öğrenme Çıktıları

Patoloji ve moleküler patolojinin adli tıptaki uygulama alanlarını tanır, bunların alandaki kullanımı hakkında fikir sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

Öğrenciler sırayla seminer ya da rapor hazırlayacaktır.

Kaynaklar

Journal of Forensic Science James-Payne J, Busuttil A, Smoke W: Forensic medicine, Clinical and Pathological aspect. GMM Press, London, 2003

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.