ADLİ NÖROPSİKİYATRİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ NÖROPSİKİYATRİ Kod TPBI9019
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. DURSUN KIRBAŞ

Dersin Amacı

İçerik

Adli Nöroloji ön planda olmak üzere Adli Psikiyatriye ait temel kavramlar, bu konuda bilirkişilik için temel ilkeler.

Öğrenme Çıktıları

Adli Nöropsikiyatri Kitabı veya Ders Notları

Yeterlilik İlişkisi

"frontal öğretim interaktif öğretim"

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yeterliliklere olan katkı, tablo üzerinde gösterilmiştir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.