ADLİ MİKROBİYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ MİKROBİYOLOJİ Kod TPBI9015
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HÜSEYİN ÇAKAN

Dersin Amacı

Adli bilimler içinde mikrobiyoloji biliminin yeri ve önemi belirlenerek, diğer disiplinlerle kullanılabilirliğini gösterebilmektir.

İçerik

Normal canlı yaşamda bulunan mikroorganizmaların bazı genel özelliklerinin belirlenmesi, Ölüm sonrası anatomik bölgelerde meydana gelen mikrobiyolojik değişiklikler, v.b.gibi Mikroorganizma insan ilişkisi olduğu çevre, doğa ve diğer tüm canlı ve cansız etmenler üzerindeki ortak noktaların değerlendirilmesi, incelenmesi ve tartışılmasıdır

Öğrenme Çıktıları

Mikrobiyoloji biliminin adli bir olayın aydınlatılmasındaki uygulana bilirliğinin kazandırılmasıdır.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal anlatım, ödev hazırlama -tartışma ve değerlendirme. Öğrenciler, Temel Mikrobiyolojinin adli olaylarda kullanımı ile ilgili ödev hazırlayacaklar. Bu olaylar derste tartışılacak böylece teoride öğrendiklerini olgular üzerinde değerlendirebileceklerdir. Söz konusu ödevi hazırlarken, bilimsel literatür taramalarını internet üzerinden, bilimsel dergilerden ve diğer benzeri kaynaklardan gerçekleştireceklerdir.

Kaynaklar

1. Baykal, M. (1992), Klinikle İlişkili Mikrobiyolojik İşlemler. İnfeksiyon Hastalıkları Akut Bakteriyal İnfeksiyonlara Yaklaşım, (Kanra, G., Akalın, E.,Eds.). s.1-31, Ankara. 2. Bilgehan, H. (1995), Klinik Mikrobiyolojik Tanı. 2. baskı, s.73-80,305-484, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 3. Burn, C.G. (1934), Postmortem Bacteriology. J. İnfect. Dis. 54:395, (log cit; Gordon and Shapiro).4. Çetin, E.T. (1973), Genel ve Pratik Mikrobiyoloji. 3. baskı, s.10-123,251-375,560-671, Sermet Matbaası, İstanbul.5. Knight, B. (1991), Simpsom\\\s Forensic Medicine, tenth edition, pp.38-45, Edward-Arnold, London.6. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., Krieg, N.R. (1993), Microbiology:Concepts and Applications. first ed. pp.155-258,455-470,780,783, M.C.Graw Hill Book Company, Newyork.7. E. Robert Antosia, D. John Cahill (2006) Handbook of Bioterrorism and DisasterMedicine: Botulism, Springer8. Budowle B, Burans PJ,Breeze GR,Wilson RM.(2005),Microbial Forensic.Elsiver inc9. Gillott C,(2005).Entomology,third edition ,Springer ISBN-13 978-1-4020-3183-0 (e-book)10. Keim P.(2003),Microbial Forensic,A Scientific Assesment, American Academy of Microbiology11. Gunn, A.(2006),Essential Forensic Biology, John Wiley & Sons Ltd,,ISBN-10 0470-01277-3 (PB)12. Savidke, T.,Pothoulakis C.(2005),Microbial İmaging, Elsiver inc13. Dororthy EG.(2007),Forensic Entomology, John Wiley & Sons Ltd.14. Ronald M.A.(2007),Microbiological Media for the Examanition of Food,Second edition,Taylor&Francis, 13: 978-0-8493-3561-7 15.R.G.Breze,B.Bodowle,S.E.Schutzer.Ö.Ang(Çeviri Editörü).Adli Mikrobiyoloji. M.Aslan, H.Çakan, B.Kocazeybek, M.A.Küçüker, V.Öz E.P olat, S.Sarıbaş,(Çevirenler).Nobel Kitapevleri,2011,İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli Mikrobiyolojinin Kriminal bir olayın aydınlatılması sürecinde nasıl kullanılması gerektiğinin tamamlanması açısından olumlu bir katkı sağlayacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.