TIBBİ UYGULAMA HATALARI VE İLETİŞİM

İzlence Formu

Ders Adı TIBBİ UYGULAMA HATALARI VE İLETİŞİM Kod TPBI9021
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET HAKAN KARPUZ

Dersin Amacı

Son yıllarda çok daha fazla önem kazanan ve artış gösteren malpraktis konusunda iletişimin önemi ve çözüme olan katkısı

İçerik

Malpraktis ve iletişim kavramlarının irdelenmesi ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden çözüm önerileri.

Öğrenme Çıktıları

Farklı meslek gruplarının konu üzerindeki beceri ve yeterliliklerini geliştirme

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim Üyesi Anlatımı - Ödev- Olgu Sunumu

Kaynaklar

The mathematical theory of communication CE Shannon, W Weaver - 2015 Interpersonal relationships: Professional communication skills EC Arnold, KU Boggs - 2015 Design science research methods and patterns: innovating information andcommunication technology VK Vaishnavi, W Kuechler – 2015 Nonverbal communication JK Burgoon, LK Guerrero, K Floyd - 2010 Medical malpractice DM Studdert, MM Mell, - New England Journal, 2015 Physician-patient communication: a key to malpractice prevention W Levinson - Jama, 1994 Strategic risk management: reducing malpractice claims through more effective patient-doctorcommunication BB Virshup, AA Oppenberg, 1999 The doctor-patient relationship and malpractice: lessons from plaintiff depositions HB Beckman, KM Markakis, 1994 Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Coşkun Yorulmaz, 2010 Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik Coşkun Yorulmaz, 2006 Kardiyovasküler Hastalıklar İle İlgili Kusurlu Tıbbi Uygulamalar-tez Hakan Karpuz 2015

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerini farkılı düzeyde karşılamaktadır: - İletişim ve malpraktis temel kavram ve uygulamalarını bilir. - İletişim ve malpraktis alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri bilir. - Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.