ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI

İzlence Formu

Ders Adı ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI Kod TPBI7002
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSA TOSUN

Dersin Amacı

Öğrencilerin Alkol ve Madde Bağımlılığı konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Bağımlılık tanımı ve terminolojisi, Bağımlılığın etyolojisi, Bağımlılık yapan mladdelerin özellikleri, Bağımlılık tedavisi, Bağımılılığın seyri ve sonuçları

Öğrenme Çıktıları

Konu ile ilgili terminolojiyi bilir, bağımlılık yapan maddeleri öğrenir, bağımlılığın oluş mekanizmalarını öğrenir, bağımlılığın biyo-psiko-sosyal sonuçlarını bilir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı, Öğrenci ödevi ve sunumu

Kaynaklar

1-Alkol ve Maddeyle İlişkili Bozukluklar.Tosun M,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Rek.Yay.No:4215, Fak.Yay.No:229,İstanbul,2000. 2-Kaplan & Sadock\\\'s Comprehensive Textbook of Psychatry.Cilt 4. Sekizinci Baskı, Çeviri Ed.Aydın H. Güneş Kitabevi, İstanbul 2007.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.