TIP VE HUKUKİ BOYUTUYLA ÖLÜM

İzlence Formu

Ders Adı TIP VE HUKUKİ BOYUTUYLA ÖLÜM Kod TPBI9016
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İMDAT ELMAS

Dersin Amacı

Hukuk ve etik çerçevesi içinde, ölüm kavramını ve ölüm olayını tıbbi ve adli tıbbi olarak değerlendirebilme bilgisini geliştirmek amaçlanmıştır.

İçerik

Ölüm ve türleri Ölüm zamanı Agoni Organ nakli Ötenazi

Öğrenme Çıktıları

Ölüm, agoni, resisütasyon (yeniden canlandırma), ötenazi kavramlarının hukuksal çerçevesi tanınır. ötenazi kavramlarına etik yaklaşabilme yetisi arttırılır Organ nakli kavramı hukuki, etik ve tıbi boyutta tanınır Ölüm zamanı tayini konusunda bilgi sahibi olunur.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı

Kaynaklar

Saukko P, Knight B. Knight\\\'s Forensic Pathology. 3rd ed, Arnold; 2004 James JP, Busuttil A, Smock W. Forensic medicine; Clinial and Pathological Aspect. GMM,London, 2003. Soysal Z, Çakalır C. Adli Tıp, Cilt 1, Cerrahpaşa Tıp Fakültesiyayınları; 1999.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.