TRAVMANIN BİREYSEL VE NESİLLER ARASI ETKİLERİ; ADLİ TIBBİ YORUMLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE ÖNCELİKLER

İzlence Formu

Ders Adı TRAVMANIN BİREYSEL VE NESİLLER ARASI ETKİLERİ; ADLİ TIBBİ YORUMLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE ÖNCELİKLER Kod SOBI9046
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÖKHAN ORAL

Dersin Amacı

Göç, kitlesel, masif ve kümülatif travmalar ve bireysel olarak maruz kalınan şiddet davranışları sonrasında oluşan bedensel ve ruhsal etkilerin yorumlanması ve raporlanması, Mülteci Hukuku, Türk Ceza Hukuku, Medeni Kanun ve Özel Hukuk hükümlerince adli tıbbi değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Değişen yasalar ve maruz kalınan sosyal olaylar sebebiyle konu daha da önem kazanmıştır.

İçerik

Öğrenme Çıktıları

Hukuk, psikoloji, sosyoloji ve sosyal hizmetler, rehber danışmanlık mesleklerinin ağırlıkta olduğu öğrenci grubunun önemli yüzdesi halen aktif olarak adalet sistemi içinde mahkemeler, denetimli serbestlik, cezaevi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olan çalışmaya namzet kişilerdir. Bu yüzden travma konusundaki temel bilgi ve zihniyetlerinde bir gelişme yaratmak verdiği/eceği hizmetlere önemli katkı sağlayacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders sözel ve görüntülü aktarımlar eşliğinde interaktif olarak sunulacaktır.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Halihazırda ders programında adli psikiyatri ve adli davranış bilimleri dersi içinde ikişer saat anlatılmakta olan konu öğrencilerin talepleri ve mevcut sorunun büyümesi nedeniyle daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmasını gerektirmiştir. Bedensel ve ruhsal mağluliyet ve mağduriyetin yasalardaki izdüşümü, ruhsal ve bedensel açıdan değerlendirmeler için başvuruların sayısı çok arttığından alan profesyonellerinin bu konuda yetkinliklerini görevleri itibariyle arttırmaları amaçlanmaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.