DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR VE ADLİ TIP

İzlence Formu

Ders Adı DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR VE ADLİ TIP Kod SOBI9045
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERDİNÇ ÖZTÜRK

Dersin Amacı

Dissosiyatif bozukluklar, adli tıp açısından çok eksende incelenmesi gereken bir psikiyatrik tanı grubudur. Geçici hafıza kaybı ve irade bozukluğuna da yol açabilen dissosiyatif bozukluklar, patolojinin şiddetiyle orantılı olarak cezai ve hukuki ehliyeti de etkileyebilmektedir. Bu derste, dissosiyatif bozukluklarla ilişkili güncel kuramsal yaklaşım açıları, bu hastalığın tanımı ve sınıflandırılması, epidemiyolojileri, görüşme teknikleri, klinik örüntüler ve olgu sunumları ile tedavi yöntemlerinin ele alınması amaçlanmıştır

İçerik

Çok sayıda ya da yineleyici çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve intihar girişimi ile karakterize olan dissosiyatif bozukluklar, adli tıp açısından çok eksende incelenmesi gereken bir psikiyatrik tanı grubudur. Geçici hafıza kaybı ve irade bozukluğuna da yol açabilen dissosiyatif bozukluklar, patolojinin şiddetiyle orantılı olarak cezai ve hukuki ehliyeti de etkileyebilmektedir. Bu derste, dissosiyatif bozukluklarla ilişkili güncel kuramsal yaklaşım açıları, bu hastalığın tanımı ve sınıflandırılması, epidemiyolojileri, görüşme teknikleri, klinik örüntüler ve olgu sunumları ile tedavi yöntemlerinin ele alınması amaçlanmıştır.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste, kronik çocukluk çağı travmalarının etkisiyle ortaya çıkan dissosiyatif bozukluğu olan vakalar ele alınacaktır. Bu vakalar, sosyal açıdan kurban ve istismarcı rollerini barındıran kaotik bir aile içerisinde yaşadığından dissosiyatif aile tipleri ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrencilerin mesleki çalışmalarında (psikolog, avukat, rehber danışman, sosyolog, sosyal çalışma uzmanı) karşılarına çıkan bu dissosiyatif aile sorunlarına yönelik belirli bir oranda çözüm ve rehberliğe yönelik yeterlilik kazandıracaktır. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif eğitim,örnek olgu sunumları,öğrenci sunumları

Kaynaklar

1.Şar V., Öztürk E. What is trauma and dissociation? In: Rhoades G., Sar V. (Editors). Trauma and dissociation in international perspective. Not just a North American Phenomenon. NewYork, Haworth Press. ( Ayrıca: Journal of Trauma Practice 4(1/2), 7-20). 2. Öztürk E., Sar V. (2008).Somatization as a predictor of suicidal ideation in dissociative disorders. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 62 (6): 662-668 . 3. Ross, C.A.; Epidemiology of Multiple Personality Disorder and Dissociation, Psychiatry Clin. North Am., 1991; 14: 503–517. 4. Sar V., Öztürk E. (2007). Functional dissociation of the self: a sociocognitive approach to trauma and dissociation. Journal of Trauma and Dissociation, 8 (4): 69-89.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dissosiyatif bozukluklar, adli tıp açısından çok eksende incelenmesi gereken bir psikiyatrik tanı grubudur. Geçici hafıza kaybı ve irade bozukluğuna da yol açabilen dissosiyatif bozukluklar, patolojinin şiddetiyle orantılı olarak cezai ve hukuki ehliyeti de etkileyebilmektedir. Bu derste, dissosiyatif bozukluklarla ilişkili güncel kuramsal yaklaşım açıları, bu hastalığın tanımı ve sınıflandırılması, epidemiyolojileri, görüşme teknikleri, klinik örüntüler ve olgu sunumları ile tedavi yöntemlerinin ele alınması amaçlanmıştır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.