NEFRET SUÇLARI

İzlence Formu

Ders Adı NEFRET SUÇLARI Kod SOBI9030
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERDİNÇ ÖZTÜRK

Dersin Amacı

Bu derste; nefret suçlarının kriminolojik olarak değerlendirilmesi ve mağdurun dini, dili, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, cinsiyeti, felsefi ya da siyasal inancı, cinsel tercihleri vb. özelliklerine karşı duyulan düşmanlığa dayalı olarak işlenen nefret suçlarının Türk Ceza Kanunu bağlamında değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste; nefret suçu kavramının tanımı, nefret suçu olarak değerlendirilebilecek suçların kapsamı ve türleri, nefret suçu fail ve mağdurlarının genel özellikleri ile nefret örgütlenmeleri değerlendirilecek, nefret suçları ile ilgili, TCK kapsamındaki düzenlemeler anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Nefret suçlarının anlaşılması, Türkiye'de nefret suçlarına yol açabilecek kriminojen ortam ve hareketlerin tespiti ve bunların nefret suçu kavramıyla ilişkilendirilmesi, nefret suçlarıyla mücadelede farkl perspektiflerin geliştirilebilmesi dersin temel çıktıları olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler interaktif olarak işlenecek, öğrencilerin formasyonlarına bağlı olarak, nefret suçlarının sosyal, psikolujik, toplumsal ve hukuki boyutları birlikte hazırlanan araştırmalarla irdelenecektir.

Kaynaklar

Sokullu - Akıncı, F., Viktimoloji (Mağdurbilim), Vedat Kitapçılık, 2008 Sokullu - Akıncı, F.,Kriminoloji, Beta, 2010 Nefret suçları ile ilgili yazılan tüm yabancı ve yerli kitap ve makaleler,

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.