KİŞİLER ARASI ŞİDDET VE RUHSAL TRAVMA

İzlence Formu

Ders Adı KİŞİLER ARASI ŞİDDET VE RUHSAL TRAVMA Kod SOBI9038
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP BELMA GÖLGE

Dersin Amacı

Mesleki çalışmaları sırasında karşılarına çıkabilecek kişilerarası şiddet ve bunun sonucunda gelişen ruhsal travma konusundaki farkındalıklarının ve mağdura yaklaşım konusunda bilgi donanımlarının artması

İçerik

Kişilerarası şiddetin tanımı, yaygınlığı, nedenleri, türleri, ruhsal travmanın tanımı, yaygınlığı, travma sonrası ruhsal sorunların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, travma sonrası oluşan ruhsal sorunlar, çocuk ve yetişkin mağdurla görüşme teknikleri ve bireysel şiddete yönelik önleme çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

bu konudaki bilgilerini alandaki çalışmalarına uygulamak

Yeterlilik İlişkisi

interaktif eğitim, örnek olgu sunumları, ödev, öğrenci sunumları

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.