CİNSEL SALDIRILAR VE AİLE İÇİ ŞİDDET

İzlence Formu

Ders Adı CİNSEL SALDIRILAR VE AİLE İÇİ ŞİDDET Kod SOBI9026
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP BELMA GÖLGE

Dersin Amacı

Alanda çalışan öğrencilerin mesleklerinin her aşamasında karşılaşabilecekleri cinsel saldırı, çocuk istismarı ve aile içi şiddet konusundaki farkındalıklarını ve bilgi donanımlarını arttırmak, konu ile ilgili verilerin ödevlerle tez hazırlama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

İçerik

Cinsel saldırı ve aile içi şiddetin devamlılığına neden olan yanlış inanışlar üzerinde durulur. Cinsel saldırı, çocuk cinsel istismarı ve aile içi şiddet olgularını daha iyi tanıyabilmek için; konu hukuki, tıbbi, sosyal ve ruhsal boyutlarıyla ele alınarak saldırıda etkili olan faktörler, mağdur ve saldırgan özellikleri, saldırının karakteristiği, muayenei delil toplama, raporlandırma, saldırının mağdur üzerinde fiziksel ve ruhsal etkileri ve suç önleme çalışmaları konusunda bilgi verilir..

Öğrenme Çıktıları

Cinsel saldırı, çocuk cinsel istismarı ve aile içi şiddet ile ilgili var olan ön yargıları ve yanlış inanışları öğrenir. Cinsel saldırı, çocuk cinsel istismarı ve aile içi şiddet olgularını tanır ve bu olgulara nasıl müdahale etmesi gerektiğini öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif eğitim Konuyla ilgili öğretim üyesi anlatımı Ödev Öğrenci sunumları

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.