YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE ADLİ BİLİMLER

İzlence Formu

Ders Adı YENİ YASAL DÜZENLEMELER VE ADLİ BİLİMLER Kod SOBI9019
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İHSAN SÜHEYL DONAY

Dersin Amacı

TCK ve CMK düzenlemelerini adli bilimler ışığında değerlendirmek

İçerik

Yasa ve adli bilimler uygulamalarında doğru yaklaşım

Öğrenme Çıktıları

Yasa ve adli bilimler uygulamalarında doğru yaklaşıma sahip bireyler

Yeterlilik İlişkisi

Seminer

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.