PSİKOPATOLOJİYE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

İzlence Formu

Ders Adı PSİKOPATOLOJİYE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Kod SOBI9044
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERDİNÇ ÖZTÜRK

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin psikopatoloji yaklaşımının temel ilkelerini kavrayabilmesi, sorunlu düşünce duygu ve davranışların etiyolojisi, araştırılması, önlenmesi ve tedavisine ışık tutan temel psikopatoloji modellerini idrak ederek psikopatolojilerin tanı ölçütlerini ve temel özelliklerini tanımlayabilmesidir.

İçerik

Bu derste, psikolojik bozukluklarla ilişkili güncel kuramsal yaklaşım açıları, psikolojik bozuklukların tanımları, epidemiyolojileri tanı ve görüşme teknikleri, klinik örüntüler ve olgu sunumları ile tedavi ekolleri ve yöntemlerinin ele alınması amaçlanmıştır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler psikopatoloji yaklaşımının temel ilkelerini kavrayabilmeli, sorunlu düşünce duygu ve davranışların etiyolojisi, araştırılması, önlenmesi ve tedavisine ışık tutan temel psikopatoloji modellerini idrak ederek psikopatolojilerin tanı ölçütlerini ve temel özelliklerini tanımlayabilmelidir.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif eğitim,örnek olgu sunumları,öğrenci sunumları

Kaynaklar

1. Steele, K., Van der Hart, O. and Nijenhuis, E.R. Dependency in the Treatment of Complex Posttraumatic Stress Disorder and Dissociative Disorders, Journal of Trauma and Dissociation, 2001; 2(4):79-116. 2. “David H. Barlow, V. Mark Durand. (2004)“Abnormal Psychology: An Integrative Approach (Looseleaf Version with CD-ROM and InfoTrac) (Paperback) Thomson Advantage Books: Wadsworth Publishing; 4. Edition. 3. Cüceloğlu, D. (1991) İnsan ve Davranışı, 1991; 120-132, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler psikopatoloji yaklaşımının temel ilkelerini kavrayabilmeli, sorunlu düşünce duygu ve davranışların etiyolojisi, araştırılması, önlenmesi ve tedavisine ışık tutan temel psikopatoloji modellerini idrak ederek psikopatolojilerin tanı ölçütlerini ve temel özelliklerini tanımlayabilmelidir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.