GENETİK-GELİŞİM PRODROM-ÖFKE

İzlence Formu

Ders Adı GENETİK-GELİŞİM PRODROM-ÖFKE Kod SOBI9020
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET MÜFİT UĞUR

Dersin Amacı

Davranış şekillerini oluşturan ruhsal ve merkezi sinir sistemindeki süreçlerin tanıtılması ve bunun sosyal ilişkilerde nasıl göründüğünün anlaşılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Ruhsal durum bozukluklarının etkenleri ve genetik yönü

Öğrenme Çıktıları

Ruhsal durum bozukluklarının etkenleri ve genetik yönü öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim görevlisi anlatımı powerpoint sunum

Kaynaklar

Medikal Psikoloji Kitabı, Ed. Prof Dr Müfit Uğur

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.