RİSK DEĞER ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı RİSK DEĞER ANALİZİ Kod FEBI9058
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SALİH CENGİZ

Dersin Amacı

Kullanılmakta ve satılmakta olan kimyasal madde ve fiziksel materyalin iş ve yaşam alanlarındaki risk değer analizini belletmek ve adli boyutunu tartıştırmaktır

İçerik

Toplamda yetişkin insanların iş ve yaşam alanlarının içerdiği risklerin ortadan kaldırılması kaldırılmadığı takdirde ortaya çıkan adli problemlerin tanıtılması

Öğrenme Çıktıları

risk değer analizine vakıf adli bilimciler

Yeterlilik İlişkisi

Bilgi transferi ve projeler

Kaynaklar

Toxicolojist handbook Michael j. derelanko

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Toksikoloji bilgilerinin risk değer analizi ile desteklenmesi

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.