SEMİNER

İzlence Formu

Ders Adı SEMİNER Kod FEBI9037
Kredi 0 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MÜNEVVER AÇIKKOL

Dersin Amacı

Öğrencilerin sunum, makale, tez veya dönem ödevi hazırlık süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

İçerik

Araştırma konularının ve grupların belirlenerek, kaynak araştırmasından sonra sunum, makale, veya dönem ödevi olarak hazırlanma süreçlerinin yaklaşık 8 hafta içinde tamamlanması ve yaklaşık 6 hafta boyunca sunum yapılması.

Öğrenme Çıktıları

Dersler sona erdiğinde öğrencinin sunum, makale, tez veya dönem ödevi hazırlık ları ile ilgili temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Grup çalışması ve tartışma

Kaynaklar

Kaynaklar, öğrencilerin lisans eğitimlerine (Biolog, kimyacı, eczacı v.b.) ve seçilen konulara göre değişmektedir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.