ADLİ PALİNOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ PALİNOLOJİ Kod FEBI9032
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİYE ARAS PERK

Dersin Amacı

Adli Tıp Ve Adli Bilimlerde Palinolojinin kullanılması hakıında bilgilendirilmek amaçlanmıştır.

İçerik

Palinolojinin Adli Tıp ve Adli bilimlerde kullanılması, Polen morfolojisi, polen analizleri, polenlerin teşhisi, referans materyallerin hazırlanması, kriminal olgularda polenlerin kullanılması

Öğrenme Çıktıları

Palinoloji ile ilgili temel kavramları anlar. Palinolojinin Adli Tıp Ve Adli Bilimlerde önemini kavrar. Dersin konusu ile ilgili problemleri çözmede kullanır. Kazandığı bilgi birikimi ile araştırmasına yön verir. Bilimsel araştırmalara bakış açısını geliştirir.

Yeterlilik İlişkisi

Bitki materyali, Mikroskop, Bilgisayar , Projeksiyon aleti, Öğretim üyesince hazırlanmış power point sunumlar

Kaynaklar

Güncel makaleler Erdtman, G. (1952) Pollen Morphology and Plant Taxonomy - Angiosperms, pp.11-24, Almqvist & Wiksell, Stockholm Wodehouse, R.P. (1935) Pollen Grains: Their structure, identification and significance in science and medicine, pp.15-100, McGraw-Hill, New York. Erdtman, G. (1943) An Introduction to Pollen Analysis, pp.239, Waltham, Massachusetts Aytuğ, B. (1967) Polen Morfolojisi ve Turkiye?nin Onemli Gymnospermleri Uzerinde Palinolojik Araştırmalar, İ.U. Yayın No.114, Orman Fakultesi Yayın No.1261, s.4-23, Kutulmuş Matbaası, İstanbul. Erdtman, G. (1945a) Pollen morphology and plant taxonomy, III. Morina L., Svensk Bot. Tidskr., 39 : 187-191. Halbritter, H., Weber, M., Zetter, R., Frosch-Radivo, A., Bunchner, R., Hesse, M. (2007) Paldat ? Illustrated Handbook on Pollen Terminology, pp.1-70, Vienna.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.