ADLİ DNA ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ DNA ANALİZİ Kod FEBI9038
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi GÖNÜL FİLOĞLU

Dersin Amacı

Mahkeme, savcılık veya özel başvuruların adli bilimler laboratuarına kabulü ve koli açma prosedürü, biyolojik örneklere öncü testlerin uygulanması, yine bu örneklerden DNA profilleri çıkarılarak ilgili örneklerle karşılaştırılması ve değerlendirilmesi aşamalarının nasıl yapılması gerektiği öğrencilere aktarmaktır.

İçerik

Adli bilimler laboratuarına örneklerin girişi, kodlanması, güvenliği, DNA izole etme yöntemlerini, elektroforez tekniklerini, DNA analizini ve değerlendirme konularını içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenciler, bir adli genetik laboratuarında, DNA teknolojisini kullanarak çeşitli biyolojik örneklerden DNA profillerini çıkarma yöntemlerini, dolayısıyla moleküler biyoloji tekniklerini adli bilimlerde nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal anlatım, tartışma ve değerlendirme yapılcaktır. Ayrıca,her dersin başında öğrencilere, ders konusu ile ilgili notlar verilecektir. Notlarda o günkü, derste yapılacak tüm deneyler ve bu deneylerle ilgili teorik bilgi bulunmaktadır. Öğrenciler, notlarda yazılı bulunan deneyleri uygulayacaklardır.

Kaynaklar

John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528 J. Thomas McClintock Forensic DNA Analysis: A Laboratory Manual (2008) CRC Press; Lab Manual edition

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.