ADLİ BİLİMLER VE VAHŞİ YAŞAM

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLER VE VAHŞİ YAŞAM Kod FEBI9035
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATMA ALEV KAYMAZ

Dersin Amacı

Yaban Hayat ve Yaşam Alanları, Yaban Hayatla İlgili Bilimsel Tanımlar, Yaban Hayat ve Ekoloji, Av Hukuku ve Avcılık mevzuatı,Avlanma Suçları , Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlarımız, Uluslar arası sözleşmeler,Yerel Mevzuat ve Uluslar arası Sözleşmeler Üzerine Etkisi, Avrupa?nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmeleri hakkında gerekli ve önemli bilgileri öğrenciye aktararak Adli tıpta, yaban hayata yönelik suçlarla ilgili öğrenciyi bilinçlendirmek.

İçerik

Yaban Hayat ve Yaşam Alanları, Yaban Hayatla İlgili Bilimsel Tanımlar, Yaban Hayat ve Ekoloji , Yabani Hayvanlar ve Uluslar arası Sorumluluklar ,Av Hukuku ve Avcılık mevzuatı Avlanma Suçları, Ormanların Korunması Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar, Uluslar arası sözleşmeler, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitkiler Türlerinin Uluslar arası ticaretine ilişkin Ticari Sözleşmeler, Yerel Mevzuat ve Uluslar arası Sözleşmeler Üzerine Etkisi, Avrupa?nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme.

Öğrenme Çıktıları

Yaban Hayat ve Yaşam Alanları, Yaban Hayatla İlgili Bilimsel Tanımlar, Yaban Hayat ve Ekoloji, Av Hukuku ve Avcılık mevzuatı,Avlanma Suçları , Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlarımız, Uluslar arası sözleşmeler,Yerel Mevzuat ve Uluslar arası Sözleşmeler Üzerine Etkisi, Avrupa?nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmeleri 13. Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeleri öğrenmek

Yeterlilik İlişkisi

Teorik ders anlatımı, veteriner fakültesinde bazı pratik uygulamalar

Kaynaklar

Laura M. Sanders Arndt, Using Forensics: Wildlife Crime Scene, NSTA pres. Laurel A Neme, Animal Investigators: How the World\\\'s First Wildlife Forensics Lab Is Solving Crimes and Saving Endangered Species (Hardcover), New York, 2009, ISNB-13:978-1-4165 50563

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders program yeterliliklerinden 1,2,4,5,7,8 e en yüksek seviyede 3,6,9,10, a ise iyi düzeyde düzeyde katkı sağlamaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.