TERÖR VE DOĞAL AFETLERDE GENETİK İNCELEMELER

İzlence Formu

Ders Adı TERÖR VE DOĞAL AFETLERDE GENETİK İNCELEMELER Kod FEBI9030
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. EMEL HÜLYA YÜKSELOĞLU

Dersin Amacı

Öğrencilerin; terör ve doğal afet olaylarına adli bilimler çerçevesinde yaklaşım geliştirmeleri ve bu tür kitlesel felaketlerde adli bilimlerin önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

İçerik

Terör ve doğal afet olaylarıyla karşılaşıldığında izlenecek olan hareket planında, hangi adli bilimsel yöntemin olayın aydınlatılmasında faydalı olacağı kararının verilmesi ve bu tür olaylarda uygun olay yeri inceleme tekniklerinin seçimi ve uygulanmasından bahsedilecektir. Doğal afetlerin ve terör olaylarının niteliği sebebiyle az miktarda ve/veya ileri derecede tahrip olmuş, dolayısıyla DNA analizi zor olan insan kalıntılarında hangi DNA analiz tekniklerinin uygulanabileceği ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi hakkında bilgi verilecek; söz konusu yöntemleri uygulayacak laboratuvarların yeterliliği tartışılacaktır

Öğrenme Çıktıları

Terör ve doğal afet olaylarıyla karşılaşıldığında izlenecek olan hareket planında, hangi adli bilimsel yöntemin olayın aydınlatılmasında faydalı olacağı kararının verilmesi ve bu tür olaylarda uygun olay yeri inceleme tekniklerinin seçimi ve uygulanmaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı Ödevler

Kaynaklar

Wecht, C. H., Okoye, M. I. (2007), Forensic Investigation and Management of Mass Disasters, p: 1-23, Lawyers & Judges Publishing Company. Tuğ A., Alakoç Y., Çetin C.M., Hancı İ.H., (2002), Afet Kurbanlarında Kimlik Tespiti Disaster Victim Identification (DVI), Adli Bilimler Dergisi, C.I, S.2, ss. 11-15. Bıçak V. (2004), Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesinde Hukuk, 1. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi, Van. loc cit Dinler, V., ޞahin, ޞ., Baydar, Ç. L., (2007) Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme, Adli Bilimler Dergisi, 6 (2): 50-57. Işık, M. (2003), Facia Kurbanları Kimlik Tespit Çalışmaları, Polis Dergisi, S.34 (Özel Sayı), ss. 181-183.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.