PSİKOAKTİF MADDELERİN TOPLANMASI KORUNMASI VE TAYİNİ

İzlence Formu

Ders Adı PSİKOAKTİF MADDELERİN TOPLANMASI KORUNMASI VE TAYİNİ Kod FEBI9041
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MÜNEVVER AÇIKKOL

Dersin Amacı

Uyuşturucu - uyarıcı madde suçları ile mücadelede, bilgilendirme ve bilinçlendirme sağlanması

İçerik

Psikotrop madde üretimi, dağıtımı, toplanmaları,muhafazaları ve tayin yöntemleri ile ve bu maddeler ile ilgili genel ve teknik bilgileri kapsar.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci psikoaktif maddelerle ilgili temel bilgileri kazanmasının yanında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin analizini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisini kazanmış olacaktır

Yeterlilik İlişkisi

Teorik , interaktif anlatım ve görsel anlatım

Kaynaklar

1.Physical Evidence Handbook,Washington State Patrol Forensic Laboratory General Guidelines2004 2.Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) yayınları 3.http://store.samhsa.gov/home 4.http://www.nida.nih.gov/nidahome.html 5.http://www.justice.gov/dea/index.htm 6.Humberto Fernandez, Heroin, Hazelden,USA,1998

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.