DAVRANIŞ GENETİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı DAVRANIŞ GENETİĞİ Kod FEBI9046
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. EMEL HÜLYA YÜKSELOĞLU

Dersin Amacı

Adli Bilimlerde genetiğin sosyal çevre ve psikolojik bağımlılıklar olan ilgisinin öğrencilerde aktarılması.

İçerik

Davranış genetiğinin Adli Bilimlerdeki Etkisinin Ana Hatları.

Öğrenme Çıktıları

Adli Bilimler ve Adli Tıp Kapsamında Davranış Genetiğinin Kriminal Olgularda İncelenmesi ve Yorumlanması.

Yeterlilik İlişkisi

"frontal öğretim interaktif öğretim"

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.