GENETİK KİMLİKLENDİRME

İzlence Formu

Ders Adı GENETİK KİMLİKLENDİRME Kod FEBI9052
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi GÖNÜL FİLOĞLU

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere; olay yerinden biyolojik delillerin toplanması, DNA kaynakları, DNA elde etme yöntemleri, geçmişten günümüze kadar kullanılan polimorfik sistemler ve populasyon genetiğnin temel prensipleri, kimliklendirme, akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi v.b konuların aktarılması amaçlanmıştır.

İçerik

Ders, DNA teknolojisini kullanarak kriminal olaylarda biyolojik delillerin identifikasyonu, babalık belirlenmesi ve akrabalık ilişkilerinin belirlenmesini konu almaktadır. Olay yeri inceleme, biyolojik delil, delilden DNA elde etmek için kullanılan yöntemler, sonuçların değerlendirilmesi, nesep tayini, kimliklendirme, kriminal olayların çözümünde DNA bankalarının önemi ve kullanımı gibi kavramların üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Multidisipliner bir bilim dalı olan adli bilimler, moleküler biyoloji tekniklerini kullanarak , olay yerinden toplanan çeşitli biyolojik delillerin kime ait olduğunun belirlenmesinde genetik kanıtlarla olay, şüpheli ve mağdur arasında bağlantı kurarak suçun aydınlatılmasına yardımcı olur.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal anlatım, ödev hazırlama -tartışma ve değerlendirme. Öğrenciler, DNA nın adli olaylarda kullanımı ile ilgili ödev hazırlayacaklar. Bu olaylar derste tartışılacak böylece teoride öğrendiklerini olgular üzerinde değerlendirebileceklerdir. Söz konusu ödevi hazırlarken, bilimsel literatür taramalarını internet üzerinden, bilimsel dergilerden ve diğer benzeri kaynaklardan gerçekleştireceklerdir.

Kaynaklar

John M. Butler Fundamentals of Forensic DNA Typing (2009) National Institute of standards and technology Gaithersburg,Maryland,USA William Goodwin, Adrian linacre, Sibte Hadi. An Introduction To Forensic Genetics (2007) Jhon Wiley Ltd.England, ISBN:978-0-470-01025-9 John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.