MİKROSKOPİ TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı MİKROSKOPİ TEKNİKLERİ Kod FEBI9043
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÖKHAN ERSOY

Dersin Amacı

DİKKAT! ÖN KOŞUL: ADLİ MİKROSKOPİ DERSİNİ ALMIŞ OLMAK) Bu ders ileri adli mikroskopi dersi olup ve mikroskopik tekniklerin adli bilim alanında kullanımı ve bunlardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi konuları irdelenecektir. Konular gerekli örneklerle anlatılacaktır.

İçerik

Fiziksel delillerde Mikroskop kullanımı

Öğrenme Çıktıları

Eğer bu derste anlaşılmayan yerler ve dersle ilgili herhangi bir konuda sorunuz varsa, öğretim üyeleri size yardım etmekten memnun olur. Lütfen tereddüt etmeden öğretim üyesi ile temasa geçin ve onu görüş saatlerinde veya bu saatlerde mümkün değilse randevu ile ziyaret ediniz

Yeterlilik İlişkisi

Derste öğrenciler meslek (lisans) durumları dikkate alınarak örnek inceleme grupları oluşturulacaktır. Bu gruplar verilen örnek veya alan ilgili(ör: kıl, lif, boya, cam, ateşli silah atış artıklar vb.) konu araştırması yaparak yazılı ve sözlü halde derste sunacaklardır. Bu çalışma ara sınav niteliğinde olacaktır. Ayrıca ATE laboratuarında bulunan Stereo ve Polarize Işık mikroskoplarında örnekleri her öğrenci inceleme yapabilecektir

Kaynaklar

1.Wheeler B, Ebooks Corporation. Practical Forensic Microscopy: A Laboratory Manual. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd; 2008. 2.Petraco N, Kubic T. Color Atlas and Manual of Microscopy for Criminalists, Chemists, and Conservators. 1st ed. CRC Press; 2003.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, program yeterliliklerindeki tüm maddelerle belirtilen hususlara uygundur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.