METALLOPROTEİNLERDE BULUNAN METALLERİN FİZİKSEL, BİYOKİMYASAL VE TOKSİK ÖZELLİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı METALLOPROTEİNLERDE BULUNAN METALLERİN FİZİKSEL, BİYOKİMYASAL VE TOKSİK ÖZELLİKLERİ Kod FEBI9061
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET ATA ALTURFAN

Dersin Amacı

Adli laboratuvarda önem taşıyan metallerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini öğrenmek ve bu metallerin vücutta nasıl metabolize edildiğini kavramak.

İçerik

Çeşitli metallerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini öğrenmek ve bu metallerin hücre, organ ve sistemler üzerindeki toksik etkilerini kavramak.

Öğrenme Çıktıları

Adli Bilimler laboratuvarlarında klinik açıdan önemli olan toksik metallerin etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunun sonucunda adli toksikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilecek kapasiteye ulaşmak.

Yeterlilik İlişkisi

Sınıfta öğrenci ile karşılıklı aktif öğretim.

Kaynaklar

1- John Joseph Fenton. Toxicology: A Case-Oriented Approach. CRC PRESS Boca Raton London New York Washington, D.C. 2002. 2- Kent Olson. Poisoning and Drug Overdose, Sixth Edition. McGraw Hill Professional. 2011. 3- Franz-Xaver Reichl, Leonard Ritter. Illustrated Handbook of Toxicology. Thieme, 2010. 4- Gunnar F. Nordberg,Bruce A. Fowler,Monica Nordberg. Handbook on the Toxicology of Metals, General considirations, Fourth edition, Academic Press, Elsevier. 2007. 5- Champe P.C, Harvey R.A, Ferrier D.R, Lippincott Biyokimya 5. Nobel Tıp Kitapevi, Çev ed: Engin Ulukaya 5. Baskı 2014. 6- Neil A. Campbell, Jane B. Reece. Campbell’s Biology. 10th ed. Pearson Benjamin Cummings, 1301 Sansome St., San Francisco, CA 94111, 2014.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersten mezun olan öğrenci ağır metallerin etki mekanizmasını, metal ve protein etkileşiminin nasıl gerçekleştiğini, zehirlenme sonrası nasıl bir biyokimyasal laboratuvar tablosu ile karşı karşıya kalınabileceğini ve çeşitli organlardaki metal toksisite belirteçlerini öğrenerek metallerle zehirlenme olgularında vakaları analiz edebilme yetisine sahip olacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.