POPULASYON GENETİĞİ VERİLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

İzlence Formu

Ders Adı POPULASYON GENETİĞİ VERİLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Kod FEBI9060
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi GÖNÜL FİLOĞLU

Dersin Amacı

Bu derste populasyon genetiğinin genel kavramlarının, adli bilimlerde kullanım alanlarının ve uygulamalarının öğrencilere aktarılması amaçlanmıştır.

İçerik

Bu ders, populasyon genetiği ile ilgili temel kavramları, populasyon genetiği ile ilgili biyoistatistiksel analizleri ve bu analizlerin uygulanmasını içermektedir. Adli bilimlerde populasyon çalışmalarının (STR, Y kromozomu, SNP ) veri analizleri istatistiksel programlarla uygulanacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler hem populasyon genetiği temel bilgisi hem de uygulamalı olarak adli bilimlerde populasyon genetiği analizlerini yapabileceklerdir. Bu dersin sonunda öğrencilerin tez çalışmalarındaki deneylerini planlayabilecek ve veri analizlerini yapabileceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal anlatım, uygulama tartışma ve değerlendirme yapılacaktır.

Kaynaklar

Güncel makaleler ve istatistik programları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin sonunda öğrencilerin tez çalışmalarındaki deneylerini planlayabilecek ve veri analizlerini yapabileceklerdir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.