ADLİ BİLİMLERDE ENTOMOTOKSİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLERDE ENTOMOTOKSİKOLOJİ Kod FEBI9054
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HÜSEYİN ÇAKAN

Dersin Amacı

Adli Bilimlerde Entomoloji ve Toksikoloji bilimini kullanarak Kriminal olaylarda Entomotoksikolojik analiz ve değerlendirmeler yapabilmektir.

İçerik

Böceklerin Adli bilimlerde yeri ve önemini, kriminal amaçlı kulanımını ve delil olma özellikleri,Toksik bileşikler veToksikoloji biliminde böceklerin rolü

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenciler,Entomotoksikolojik verilerin adli bilimlerde nasıl kullanılacağını ve Entomotoksikolojik uygulamaların ileri ve ayrıntılı analiz tekniklerini adli bilimlerde nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal anlatım, tartışma ve değerlendirme yapılcaktır.

Kaynaklar

1. N.H. Haskell, R.E. Williams, Entomology & Death: A Procedural Guide, 2nd ed., Forensic Entomology Partners, Clemenson, SC, USA, 2009. 2. Quantification of methadone and its metabolite 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine in third instar larvae of Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Gosselin M, Ramirez Fernandez Mdel M, Wille SM, Samyn N, De Boeck G, Bourel B.J Anal Toxicol. 2010;34(7):374-80.PMID: 20822674 [PubMed - in process]Related citations 3. Entomotoxicology for the forensic toxicologist: much ado about nothing? Tracqui A, Keyser-Tracqui C, Kintz P, Ludes B.Int J Legal Med. 2004 Aug;118(4):194-6. Epub 2004 May 26.PMID: 15164211 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations Entomotoxicology. Introna F, Campobasso CP, Goff ML.Forensic Sci Int. 2001 Aug 15;120(1-2):42-7. Review.PMID: 11457608 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations 4. Immunohistochemical contribution to the study of morphine metabolism in Calliphoridae larvae and implications in forensic entomotoxicology. 5. Bourel B, Fleurisse L, Hédouin V, Cailliez JC, Creusy C, Gosset D, Goff ML.J Forensic Sci. 2001 May;46(3):596-9.PMID: 11372995 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations 6. The detection of toxic substances in entomological specimens. Gagliano-Candela R, Aventaggiato L.Int J Legal Med. 2001;114(4-5):197-203. Review.PMID: 11355395 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations 7. Morphine perfused rabbits: a tool for experiments in forensic entomotoxicology. Hédouin V, Bourel B, Martin-Bouyer L, Bécart A, Tournel G, Deveaux M, Gosset D. J Forensic Sci. 2000 Mar;44(2):347-50.PMID: 10097360 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Entomotoksikolojinin Kriminal bir olayın aydınlatılması sürecinde nasıl kullanılması gerektiğinin tamamlanması açısından olumlu bir katkı sağlayacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.